Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2006

PRESSMEDDELANDE

Fabula Storytelling har av Allmänna  Arvsfonden den 7 juni 2006 beviljats 610 000 kr per år under tre år för;

UNG BERÄTTARSCEN
Treårigt modellutvecklingsarbete för att förankra det unga muntliga berättandet i ett mångkulturellt Sverige

Sammanfattning
Det muntliga berättandet är tillbaka för att stanna. Fler och fler berättarnät och föreningar bildas. Ungdomar intresserar sig för berättelser och därmed för berättandet. Ämnet retorik växer för eleven och blir konsten
att fånga någon med sin ordkonst, snarare än att slå någon i huvudet med sinnrika formuleringar. Bibliotek och skolor har sedan en tid visat ett växande intresse för berättandets kraft som pedagogiskt hjälpmedel. Vi ser nu att det finns tillräckligt med lust och egenkraft på många olika orter för att det ska vara verkningsfullt att driva detta treåriga försöksprojekt.
Vårt syfte är att med hjälp av ungdomar varaktigt återplantera det muntliga berättandet – som konstart och som verktyg för språkutveckling, kommunikation och lärande. Fabulas årliga internationella berättarfestival
blir samlingspunkt för unga berättare, ung publik, berättarpedagoger och forskare, på sikt också i nordiskt/internationellt utbyte. E

Ett årligt berättarläger ger ytterligare möten och utbildning. Satsningen är inriktad på mångkulturella områden, på biblioteket som kulturmötesplats, på lärarhögskolorna och på stöd åt de lokala berättarrörelserna.

Vi gör det genom att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete på sex olika platser över hela Sverige, i nära samarbete med lokala föreningar och berättarnät, Berättarnätet Sverige, kommunernas Kultur och
Fritidsförvaltningar och inte minst skolorna som den grundläggande rekryteringsplattformen av deltagare.

Var och när ska det göras?
År 2006 är utsett till Berättandets år av Riksutställningar, Utbildningsradion och en rad andra institutioner. Året är av regeringen också utsett till Mångkulturår.
Vi ansluter med Ung berättarscen till Riksutställningars vandringsutställning Nattpäron- på väg mot små och stora berättelser som startar i augusti 2006.  Nattpäron och Ungeberättarscen följs åt till fem av
de sex orter som Ung Berättarscen kommer att verka på.  Fabulas berättare har varit muntliga berättarkonsulter i de tre rikstäckande inspirationsseminarierna som Riksuutställningar arrangerade under mars månad 2006.
Platser
Med Ung Berättarscen satsar vi på följande orter: Umeå, Sundsvall, Stockholm, Malmö och Kristianstad. I Stockholm områdena Botkyrka , Skärholmen och Tyresö.
Projektet startar hösten 2006. På Fabula Storytelling Festival 2008 i Stockholm  kliver ungdomarna upp på scen och det blir  pedagogseminarier och workshops.

Vi riktar oss till ungdomar i grundskolan s högstadium och på gymnasiet.
Flera av landets mest erfarna professionella berättare arbetar som pedagoger i projektet: Christina Claesson, Marina Granlund, Peter Hagberg,  Ida Junker och Mats Rehnman och ytterligare berättare anlitas för Berättarrazziorna.
Forskare/föreläsare Carina Fast, forskare, lärarutbildare, berättare föreläser på lärarhögskolorna och Ulf Palmenfelt, professor i etnologi, tillhör referensgruppen.

Förutom de här ovan nämnda personerna räknar vi med att engagera sex ( 6)
extra berättare till Berättarrazziorna.
Fyrtio (40)  studenter o.a. på lärarutbildningarna dels för att följa olika pedgogiska förlopp dels för att utvärdera projekten – projektet.
Tolv (12 ) styrelseledamöter i lokala berättarföreningar.
Sex (6) lokala föreningar och arrangörer av berättarföreställningar/slam.
En (1) filmare för dokumentation och erfarenhetsspridning
En (1) webmaster
Tjugofem (25) volontärer, assistenter, föräldrar o.a. medhjälpare vid festivaler och berättarläger.

Veronica Bedecs
Projektledare/producent Fabula  Storytelling

Read Full Post »