Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘nationellt projekt’ Category

Hejsan alla UBS:are

Nu är det dags för Julens unga berättarhändelse!

Tio unga berättare från hela Sverige återuppväcker berättarkonsten på Hamnmagasinets caféscen.Köp fika och lyssna till sagor, lögner och sanningar. Alla intäkter går till öppen gemenskap.

Familjeföreställning: 14:00
Berättarfest: 18:00-22:00

Vuxna: 50 kr Unga: 20 kr
Läs mer på http://www.ungberattarscen.se

En lördag strax före jul invaderas Hamnmagasinet i Umeå av unga berättare från Umeå, Sundsvall och Botkyrka. De samlas först för en workshop ledd av Love Ersare från Skuggteatern och gör sedan först en barnföreställning, sedan sätter de igång med en berättarfest på hamnmagasinets Caféscen. De byter av varandra på scenen med sagor från hela världen, berättelser ur deras egna liv och i vilda historieimprovisationer. Professionella berättare som Marianne Folkedotter, Karin Ferry och Love Ersare (som
även är konferencier) gästar också scenen men det är de unga berättarna som står både bakom och i centrum av arrangemanget.
Alla intäkter från entré och fikaförsäljning går direkt till Öppen Gemenskap. Berättarfesten är ett PA 100 projektarbete som Didrik Granström och Sandra Aggestål gör under sitt sista år på Barnoch Fritidsprogrammet på Dragonskolan i Umeå.

Didrik berättar om Ung Berättarfest:

“Vi valde att göra detta projektarbete främst för att kunna hjälpa de behövande. Man ser ofta uteliggare eller liknande som har behov av mat, värme och gemenskap. Vi behövde ett sätt att få ihop pengar till att kunna köpa mat, så vi valde att göra en berättarkväll. Vi anser att
berättarkulturen får för lite uppmärksamhet i samhället så vi tycker detta var ett gyllene tillfälle att kombinera välgörenhet och kultur. Vi tycker att nu i vinter skulle det kunna vara mysigt att komma in i en varm lokal med fika och bara få sitta och lyssna på en massa olika berättelser. Vi tror att det skulle uppskattas av många och även att de skulle få göra en god gärning på köpet.”

Ung Berättarfest arrangeras i samarbete med: Öppen gemenskap, Hamnmagasinet, Berättarnät Norr, Fabula Storytelling
och Projektet Ung Berättarscen som stöds av Allmänna Arvsfonden.

Under dagen kommer Love också att hålla i en workshop med de unga berättarna och förbereda dem inför kvällens föreställning.

Vi ses där!

Ung berättarfest pressmeddelande

Ung berättarfest affisch

Read Full Post »

Vi var på Rotary idag. Där åt vi lunch och var dagens föredragshållare. Fisk eller kyckling stod på menyn. Wiqtor satt bredvid presidenten. Jonas inledde med sin berättelse om livet som telefonförsäljare, Jocke berättade om Björnen och Trädgårdsmästaren.

Dagens lyssnare tillhör den äldre generationen och de fick tillfälle att önska Wiqtor lycka till i SM i Berättarslam i Ljungby. De fick också kort information om varför det Muntliga Berättandet är så viktigt,  att Storytelling är på frammarsch, veta mera om Berättarnät Sundsvall och vad UBS är för något.  De fick också en kort lektion i hur Berättarslam går till innan de slutligen fick höra Wiqtor berätta om Djävulens Puckel.

Read Full Post »

Jonas och Monika berättar om berättandet i allmänhet och Ung Berättarscen i synnerhet i Kulturguide Västernorrland.

Read Full Post »

På plats i Härnösand vid Berättarfesten fanns Kenth Wiklund med kamera. Kenth ingår i Kulturnätverket i Sundsvalls kommun och följer utvecklingen av UBS.  Då varken jag eller Love kom ihåg kameran så tog Kenth några bilder som vi fått tillstånd att publicera här.

berattarfest103-w2

Övre raden: Joachim Sundelin, Wiqtor Ådahl, Jonas Westberg samtliga Sundsvall och Jimmie Tjernlund Umeå. Nedre raden: Johanna Brändström och Emilia Biberg Sundsvall samt Lina Olofsson Umeå.  Fotograf: Kenth Wiklund

berattarfest108-w2

Wiqtor, en glad slamvinnare tillsammans med Jonas som kanske funderar på strategier för kommande berättarslam. Fotograf: Kenth Wiklund

berattarfest045-w1

Två ordföranden i berättarvärlden, Monika Westin Berättarnät Sundsvall och Eva Granath Wigardt för Berättarnät Mitt, den arrangerande föreningen i Härnösand.  Fotograf: Kenth Wiklund

De sju underbara ungdomarna från Umeå och Sundsvall tog Härnösand med storm. De gjorde starkt intryck  med sina berättelser, sitt genuina intresse för berättandet, det goda lyssnandet och sin närvaro framförallt. Både Länsmuseet och Biblioteket vill ha mer berättande av, med och för ungdomar. Vi försöker hitta former för hur vi ska kunna inspirera ungdomar i Härnösand med hjälp av deltagare från UBS. Berättande ungdomar ska bli ett stående inslag på Berättarfesten i Härnösand och de ska få plats i festens höjdpunkt, berättarkavalkaden. Kul!

Bilderna i det här inlägget får endast användas efter tillåtelse av fotografen Kenth Wiklund.

Read Full Post »

Den största lokala tidningen i vår kommun med ca. 100 000 invånare, Sundsvalls Tidning, vet vid det här laget vad Ung Berättarscen är. De har skrivit en artikel om Wiqtors seger i slammet.

Read Full Post »

Utvärdering Ung Berättarscen på Rönnowskolan 2008

 

Mål och syfte

Därför vill vi arbeta med muntligt berättande bland våra barn och ungdomar:

Det ger en rikare språkmiljö.

Det är ett stöd i arbetet med skönlitteratur.

Det är ett stöd för effektivare inlärning.

Det skapar självförtroende och identitet.

Det skänker samhörighet, lugn och mening.

 

Upplägg och syfte

Ung Berättarscen är en treårig nationell satsning på att utbilda ungdomar i berättande. Det är också en intention att varaktigt återplantera det muntliga berättandet – som konstart och som verktyg för språkutveckling, kommunikation och lärande. Rönnowskolan är en av sex skolor i Sverige, som deltar i projektet. Ung Berättarscen genomförs i samarbete med Fabula Storytelling, som är en grupp professionella berättare.

 

De deltagande ungdomarna går i åk 7 till 9. Första workshopen är obligatorisk för hela klassen. Den består av 4 halvdagar med en professionell berättare och utmynnar i att eleverna berättar för Barnskolan, en publik på max 4 – 6 barn. I andra stadiet får de som vill fortsätta. Det blir ytterligare 4 halvdagar. Denna gång utmynnar kursen i att man berättar på en s.k. berättar-razzia i klasser av jämnåriga. I tredje nivån fortsätter en frivillig kärntrupp. Ytterligare 4 halvdagar utmynnar i berättande för blandad okänd publik eller jämnåriga.

 

Under 2008 har föregående års och årets sjuor genomgått grundutbildningen i berättande. Sista halvan av 7b genomgår grundutbildningen nu. Alla elever i klassen får vid fyra tillfällen en halv dags utbildning tillsammans med Christina Claesson i halvklass. Utbildningen utmynnade i att eleverna berättade muntligt, egna berättelser eller sagor, för elever i F-3.

 

Under året har 15 elever gått vidare till steg 2 och 3:

I början av året kom Riksutställningars berättarutställning Nattpäron till Kristianstad. Våra elever var då med och berättade och visade utställningen.

I samband med Bokfestivalen i Kristianstad berättade Rönnowskolans elever på Barbacka, som en del av Bokfestivalens offentliga program.

Vår första årskull berättarelever fick under hösten åka till Stockholm och delta i Fabula Storytelling Festival, en internationell berättarfestival. De deltog där i berättarworkshop tillsammans med ungdomar från övriga skolor i landet som deltar i UBS. De framträdde även med sina berättelser i olika offentliga sammanhang.

Senare under hösten fick vi besök av Antonio Rocha, en internationellt erkänd storyteller och mimare. Eleverna fick vara med om en heldags workshop tillsammans med Antonio och Christina Claesson. Denna utmynnade i en offentlig föreställning på Aoseum i Åhus, samt tre föreställningar för skolans elever.

Några av eleverna besökte även ledningsgruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen innan jul och överraskade med sina berättelser.

Alla dessa aktiviteter och mycket mer finns att läsa om på www.ungberattarscen.se

 

Utvärdering

Erfarenheterna av projektet är mycket positiva! Utbildningstillfällena har varit mycket uppskattade av eleverna. Deras utveckling har varit tydlig, för oss som följt projektet. Från att tycka att man inte har något att säga och ganska tafatta försök att berätta ens en liten Bellmanhistoria för sina egna klasskompisar, till att självsäkert stå inför en hel grupp och inlevelsefullt berätta en känd saga eller t.o.m. en egenpåhittad berättelse.

 

Eleverna har fått träna sig i att uttrycka sig muntligt och använda sig av kroppsspråket för att förstärka det man vill ha sagt. Deras självförtroende har ökat. Många har upptäckt glädjen i berättande, att använda språket till att fånga en publik. De har i utbildningen också utvärderat och samtalat kring både sitt eget och varandras sätt att uttrycka sig och framföra berättelserna. Det är glädjande att se att målen vi ställde upp inför det här projektet uppfylls i mycket stor utsträckning.

 

En mycket positiv effekt, mer än vi tänkt på i förväg, är samarbetet med Barnskolan. Tillfällena då eleverna berättat för Barnskoleeleverna har varit mycket uppskattade, både av elever i Barnskolan och av personalen. Vi har konstaterat att det är ett utmärkt sätt att ta vara på det faktum att vi är en F-9 skola och att stärka kontakten mellan eleverna över ”stadiegränserna”.

 

Rönnowskolan betalar 20 000 kr per år för att delta i Ung Berättarscen till Fabula Storytelling. Detta motsvarar ungefär 15 % av den totala kostnaden för projektet. Ansvarig för utbildningen av eleverna på Rönnowskolan är Christina Claesson, professionell berättare och författare, tillsammans med skolans lärare i svenska och skolbibliotekarie.

 

Pernilla Tejera

Rönnowskolan

Read Full Post »

Den 7e December samlades UBSberättare från Umeå och Sundsvall på Västerbottens Museúm i Umeå för att berätta.

På grund av brutna fötter, fotbollsmatcher och sjukdomar var Viqtor, Jocke och Jimmie i sista minuten tvungna att ställa in. Men Emilia och Andrijana satte sig hjältemodigt på en 4 timmars bussresa från Sundsvall. Med sig på Bussen hade de också Eva Ydren, en berättare som varit på kurser med Love tidigare som hade varit på möte med naturskyddsföreningen. Nu kom hon upp för att berätta tillsammans med Sunniva Abelli vars morfar är biografmagnaten efter vilket vår spellokal, Bio Abelli var uppkallad! Från Umeå kom också lägerdeltagarna Didrik och Lina kämpande genom hala vintervägar…

Här är lokalen där vi berättade, Bio Abelli. På bilden är det Eva och Sunniva som berättar.

img_01571

Vi blev varmt emottagna av Marianne Folkedotter som räffat många UBSare redan på Fabulafestivalen. Hon skjutsade upp de som kom med bussen, och jag, Love mötte sedan upp på plats. Vi samlades redan klockan 10 för att hinna förbereda os.

Vi som hunnit komma (bussen tog lite tid) värmde upp och hade ett litet genrep sen var det dags för första föreställningen klockan 12:00 då Didrik och Lina Berättade.

Didrik berättade om familjen som levde trång med fick råd av prästen att klämma in tre höns i byrån, en get under sängen och en kossa i farstun.

img_0170

Lina berättade bland annat om hur hennes Morfar klämde in en jättehäst med 2 meters mankhöjd i stugan om vintern för att den inte skulle frysa.

img_0173

I slutet av första föreställningen anlände resten av skaran och det var strax dax för Eva och Sunniva att berätta den spännande historien om Julrosen och rövarna i Göingeskogen.

img_0155

Tredje föreställningen var Emilia och Andrijana som berättade tre sagor. Man såg verkligen att ni haft fullt upp i Sundsvall med olika föreställningar för Emilia och Andrijana hade en omisskännlig scenvana och berättade med en sån inlevelse att kameran inte lyckades få en skarp bild på dem 🙂

img_0165

Sen tog vi våra korvbiljetter (ja man fick såna, det stod verkligen korvbiljett!) och sprang iväg för en stressad lunch innan sista föreställningen. Här blev det lite problem då det var nu som Jocke, Henriq och Jimmie skulle berätta. Men proffsiga berättare som de är så erbjöd sig Lina och Didrik att köra var sin repris, och Emilia tog med Andrijanas hjälp fram och repade strax in en bonushistoria om Hodjas flygresa till London.

Vi hade en härlig dag, det var full rulle på muséet och Marianne gjorde ett jättebra jobb med att plinga in publiken med hjälp av en liten klocka. Roligast av allt tyckte i alla fall jag var att få träffa er från lägret igen! synd att mpnga var sjuka, Men vi bestämde att vi försöker komma ner och ses i Härnösand nästa gång. Monika, jag och Peter planerar för ett miniberättarläger i februari…

Kram på er alla, ni gjorde ett fantastiskt jobb, och en extra häsning till Jimmie och Henriq, krya på er! och Jocke, vad ska du ha sport till? du vet ju att man kan tävla i berättande? Det är bara att börja träna allihop, i vår är det berättarslam!

Här är en bild på mig och mina favoritsundsvallstjejer!

/Love

img_0175

Read Full Post »

 Dags för ytterligare en presentation. Den här gången av Monika Westin

Jag finns i Sundsvall, Sveriges Berättarnavel. Min funktion i Ung Berättarscen är att vara något av ett nav för de som ingår i projektet här i Sundsvall. Ida finns inte alltid här och då passar jag på att fixa en del bl.a. Berättarkvällar på Kulturmagasinet, dra igång Berättarworkshop på Kulturskolan, kontaktar pressen, berättar för alla som behöver och inte behöver veta att Ung Berättarscen finns, och en himla massa annat. Som till exempel att vara ordförande för den lokala föreningen Berättarnät Sundsvall, ledamot i Berättarnätet Sverige, ha egna berättarföreställningar eller jobba som dramapedagog på Kulturskolan. Jag är alltid mamma till Roger och Anna.

Inspireras av: Goda samtal, bejakande människor, doften av vitlök och längtan till det mellansmänskliga.

Berättar helst: Livsberättelser och gamla sägner.

Lyssnar på: Barn, ungdomar och andra som behöver bli lyssnade på.

Somnar av: TV:n

Brinner för: En levande kultur för alla! Och att det muntliga berättande ska få mer och mer utrymme överallt!

För tillfället strukturerar jag alla mina tankar och planer så att inga bra idéer ska gå förlorade.

Read Full Post »

Andrijana och Emilia från Nackstaskolan i Sundsvall, Rasmus från Rönnowskolan i Åhus, Sibon från Hammerstaskolan och Sara från Tunaskolan i Botkyrka var värdar i vår nya utställning om Ung Berättarscen på Arvsfondsdagen.

 

Hela gänget i utställningen, med Peter

Hela gänget i utställningen, med Peter

Det blev en ganska låååååång dag...

Det blev en ganska låååååång dag...

Vi landade på Donken allihop innan... hej då, hej då, vi ses snart igen!!!!

Vi landade på Donken allihop innan... hej då, hej då, vi ses snart igen!!!!

På datorerna kunde man blogga eller kolla filmen. Tack för hjälpen allihopa! Ni är värda guld. Ida 
PS. Dubbelklicka på bilderna!

Read Full Post »

Skvadern i Sundsvall ångar på. Den nya estet-ettan har startat sin berättarutbildning. De kommer att arbeta med grekiska myter… Jag önskar dem varmt välkomna och: Lycka till! Ida

 

 

 

 

Övre bilden: Bakre raden från vänster: Sara Jonsson, Emma Jonsson, Oliva Peter, Dario Samardzic, Elin Westin, Anna Mierzejewska, Mikael Näsmark. Nedre raden från vänster: Daniel Sandberg, Thomas Häggström, Lisa Tallmarker, Agnes Johanson. Sittandes: Madeleine Norberg, Johanna Wallberg, Elin Almroth.

Undre bilden:Bakre raden från vänster: Emil Lindahl, Jennie Lif, Sara Vesterlund, Erika Wiman, Sandra Wallgren, Olof Berggren. Nedre raden från vänster: Johannes Sjöstedt, Fredrika Nordin, Linnea Altenborg Pettersson, Matilda Andersson, Line Lundgren. Sittande: Mimmi Jonsson, Camilla Liljestrand.

PS. Isa, Linnea, Malin och Mikael N var inte med när vi tog korten.

Read Full Post »

Jag vet att Rasmus sitter på tåget till Stockholm för att hjälpa till attvisa upp den fantastiska ungdomsgenerationen för Allmänna Arvsfonden imorgon. Vilka andra hjälper till? Bor ni på samma ställe som förra gången? Kan ni inte skriva in här i bloggen och berätta vad som händer. Glöm inte ta massa fina bilder som vi kan lägga in sen! Och se till att Arvsfonden ger massor av miljoner för att resten av Sveriges tonåringar ska få samma chans som ni! Sverige behöver det!!

Kram till er alla UBS-ambassadörer fr Christina

Read Full Post »

Äntligen är det Fabulafestival! Ung Berättarscen sammanstrålar i en workshop redan från onsdag. Det kommer ungdomar från Åhus i syd till Umeå i norr. Nu packar alla sina väskor och kollar tågbiljetterna. Det ska bli spännande att träffa andra berättare och lyssna till alla stories! Alla bor på vandrarhemmet Fridhemsplan. Lärare på workshopen blir Love Ersare och Christina Claesson.

Read Full Post »

PRESSMEDDELANDE

Fabula Storytelling har av Allmänna  Arvsfonden den 7 juni 2006 beviljats 610 000 kr per år under tre år för;

UNG BERÄTTARSCEN
Treårigt modellutvecklingsarbete för att förankra det unga muntliga berättandet i ett mångkulturellt Sverige

Sammanfattning
Det muntliga berättandet är tillbaka för att stanna. Fler och fler berättarnät och föreningar bildas. Ungdomar intresserar sig för berättelser och därmed för berättandet. Ämnet retorik växer för eleven och blir konsten
att fånga någon med sin ordkonst, snarare än att slå någon i huvudet med sinnrika formuleringar. Bibliotek och skolor har sedan en tid visat ett växande intresse för berättandets kraft som pedagogiskt hjälpmedel. Vi ser nu att det finns tillräckligt med lust och egenkraft på många olika orter för att det ska vara verkningsfullt att driva detta treåriga försöksprojekt.
Vårt syfte är att med hjälp av ungdomar varaktigt återplantera det muntliga berättandet – som konstart och som verktyg för språkutveckling, kommunikation och lärande. Fabulas årliga internationella berättarfestival
blir samlingspunkt för unga berättare, ung publik, berättarpedagoger och forskare, på sikt också i nordiskt/internationellt utbyte. E

Ett årligt berättarläger ger ytterligare möten och utbildning. Satsningen är inriktad på mångkulturella områden, på biblioteket som kulturmötesplats, på lärarhögskolorna och på stöd åt de lokala berättarrörelserna.

Vi gör det genom att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete på sex olika platser över hela Sverige, i nära samarbete med lokala föreningar och berättarnät, Berättarnätet Sverige, kommunernas Kultur och
Fritidsförvaltningar och inte minst skolorna som den grundläggande rekryteringsplattformen av deltagare.

Var och när ska det göras?
År 2006 är utsett till Berättandets år av Riksutställningar, Utbildningsradion och en rad andra institutioner. Året är av regeringen också utsett till Mångkulturår.
Vi ansluter med Ung berättarscen till Riksutställningars vandringsutställning Nattpäron- på väg mot små och stora berättelser som startar i augusti 2006.  Nattpäron och Ungeberättarscen följs åt till fem av
de sex orter som Ung Berättarscen kommer att verka på.  Fabulas berättare har varit muntliga berättarkonsulter i de tre rikstäckande inspirationsseminarierna som Riksuutställningar arrangerade under mars månad 2006.
Platser
Med Ung Berättarscen satsar vi på följande orter: Umeå, Sundsvall, Stockholm, Malmö och Kristianstad. I Stockholm områdena Botkyrka , Skärholmen och Tyresö.
Projektet startar hösten 2006. På Fabula Storytelling Festival 2008 i Stockholm  kliver ungdomarna upp på scen och det blir  pedagogseminarier och workshops.

Vi riktar oss till ungdomar i grundskolan s högstadium och på gymnasiet.
Flera av landets mest erfarna professionella berättare arbetar som pedagoger i projektet: Christina Claesson, Marina Granlund, Peter Hagberg,  Ida Junker och Mats Rehnman och ytterligare berättare anlitas för Berättarrazziorna.
Forskare/föreläsare Carina Fast, forskare, lärarutbildare, berättare föreläser på lärarhögskolorna och Ulf Palmenfelt, professor i etnologi, tillhör referensgruppen.

Förutom de här ovan nämnda personerna räknar vi med att engagera sex ( 6)
extra berättare till Berättarrazziorna.
Fyrtio (40)  studenter o.a. på lärarutbildningarna dels för att följa olika pedgogiska förlopp dels för att utvärdera projekten – projektet.
Tolv (12 ) styrelseledamöter i lokala berättarföreningar.
Sex (6) lokala föreningar och arrangörer av berättarföreställningar/slam.
En (1) filmare för dokumentation och erfarenhetsspridning
En (1) webmaster
Tjugofem (25) volontärer, assistenter, föräldrar o.a. medhjälpare vid festivaler och berättarläger.

Veronica Bedecs
Projektledare/producent Fabula  Storytelling

Read Full Post »